โรงเรียนบ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านเขาราง   ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3267-7021
ผู้บริหาร

ชาญชัย เสียงกล่อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการนำเสนอ Web site ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/12/2011
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 380838
Page Views 456313
กลุ่มยุวเกษตรสายใยรักครอบครัวโรงเรียนบ้านดอนกลางประจำตำบลสามกระทาย
กิจกรรมนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกกระเจี๊ยบแดง
พอเพียงด้วยการเป็นวิทยากรเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนห
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน(ศูนย์โรงเรียน)
การชุนนุมกลุ่มยุวเกษตรกรระดับภาคตะวันตก
งานชุมนุมยุวเกษตรกรภาคตะวันตก ปี 2555
ปัญหาและที่มาของการเลี้ยงแตนเบียน
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมการเพาะถั่วงอก
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวไฮโดรบ็อก
กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม
จิ๋วแจ๋ว...คอนโดเพาะถั่วงอก
Facebook โรงเรียนบ้านดอนกลาง
Facebookโรงเรียนบ้านดอนกลาง
การปะติดภาพเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้
การตัด ปะ ติด เขียน นำเสนอ ภาพเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักญภาพสูงสุด  กิจกรรมการปะติดภาพเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เขียนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วประสบผลสำเร็จโดยมีผลดังนี้
1. ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้และทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกคน
3. ลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน
4. ขณะทำงานห้องสงบชวนให้เกิดการเรียนรู้
5. นักเรียนได้ปฏิบัติงานและบบรลุผลของการจัดกิจกรรมอย่างสมบูรณ์
6. นักเรียนมีทักษะในการคิดจัดลำดับและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
7. นักเรียนได้ออกแบบในการสร้างชิ้นงานและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ขั้นตอนง่ายง่ายเช่น  1.การซักเสื้อผ้าด้วยมือ  ดำเนินการดังนี้
1.โหลดภาพการซักผ้าด้วยมือมาเก็บไว้ โดยให้ครบขั้นตอนการซักผ้า
2.นำภาพที่ได้มาจัดวางไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับให้ภาพมีขนาดใกล้เคียงกันให้อยู่ในหน้ากระดาษ1 แผ่น เอ 4
3.เสร็จเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน  พร้อมแจก 
4.จากนั้นให้นักเรียนดูรูปขั้นตอนการซักผ้าที่ได้

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB