โรงเรียนบ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านเขาราง   ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3267-7021
ผู้บริหาร

ชาญชัย เสียงกล่อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการนำเสนอ Web site ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/12/2011
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 381942
Page Views 457486
กลุ่มยุวเกษตรสายใยรักครอบครัวโรงเรียนบ้านดอนกลางประจำตำบลสามกระทาย
กิจกรรมนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกกระเจี๊ยบแดง
พอเพียงด้วยการเป็นวิทยากรเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนห
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน(ศูนย์โรงเรียน)
การชุนนุมกลุ่มยุวเกษตรกรระดับภาคตะวันตก
งานชุมนุมยุวเกษตรกรภาคตะวันตก ปี 2555
ปัญหาและที่มาของการเลี้ยงแตนเบียน
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมการเพาะถั่วงอก
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวไฮโดรบ็อก
กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม
จิ๋วแจ๋ว...คอนโดเพาะถั่วงอก
Facebook โรงเรียนบ้านดอนกลาง
Facebookโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ภาพกิจกรรม
การใช้Tabletเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            โรงเรียนบ้านดอนกลาง  ได้รับ Tablet เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  21  เครื่อง  โดย นางลักขณา  คีรีนิล  ครูประจำชั้น  ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ Tablet   โดยนักเรียนดีใจที่ได้เรียนรู้หลังจากรอมานาน  ในการเรียนรู้นักเรียน 100 % สามารถปิดเปิดเครื่อง  ใช้และเข้าสู่การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีทุกคน  โดยในการเรียนรู้คุณครูได้ใช้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษาเสริมส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันกัน จึงเป็นการเสริมการเรียนรู้สู่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียม  Tablet  จึงมีความมากต่อนักเรียนที่ได้รับโดยเฉพาะนักเรียนในต่างจังหสัดหรือนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งในส่วนตัวและสาธารณ และเมื่อมีโอกาสเข้าถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง  โรงเรียนต่างจังหวัดสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างเท่าเทียม
             จึงขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบการศึกษาที่ไร้ขอบเขต  ส่วนพิษภัยจากการเรียนรู้ในการใช้Tablet  ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกที่ดีงามของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปกป้องดูแลด้วยความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์อันสูงส่งของทุกคน
                                             นายประเชิญ  เพลินจิตต์  ผู้รายงาน
บรรยายการใช้ Tablet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง
ความดีใจ กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความสนใจกับโอกาสที่ได้รับเทคโนโลยีใหม่ใหม่
ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สื่อประจำโรงเรียนที่ทำหน้าที่อย่างหลากหลาย
เทคโนโลยีที่ใหม่กับความใส่ใจของนักเรียนต่างจังหวัดที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีโอกาส
ปลายนิ้วน้อยน้อย ค่อยสัมผัสอย่างแผ่วเบาแสดงถึงความรักและหวงแหนสิ่งที่ตนได้มีโอกาสใช้
รอยยิ้มแห่งความชื่นใจ ดีใจที่มีโอกาส
ดีใจครับที่ผมได้มีโอกาสได้ใช้และเท่าเทียมเพื่อนๆ
ทั้งห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจ บุญกุศลจงเป็นของผู้ให้โอกาส
ห้องเรียนแห่งอนาคต
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2555,10:17   อ่าน 536 ครั้ง