โรงเรียนบ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านเขาราง   ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3267-7021
ผู้บริหาร

ชาญชัย เสียงกล่อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการนำเสนอ Web site ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/12/2011
ปรับปรุง 08/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 429506
Page Views 513044
กลุ่มยุวเกษตรสายใยรักครอบครัวโรงเรียนบ้านดอนกลางประจำตำบลสามกระทาย
กิจกรรมนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกกระเจี๊ยบแดง
พอเพียงด้วยการเป็นวิทยากรเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนห
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน(ศูนย์โรงเรียน)
การชุนนุมกลุ่มยุวเกษตรกรระดับภาคตะวันตก
งานชุมนุมยุวเกษตรกรภาคตะวันตก ปี 2555
ปัญหาและที่มาของการเลี้ยงแตนเบียน
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมการเพาะถั่วงอก
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวไฮโดรบ็อก
กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม
จิ๋วแจ๋ว...คอนโดเพาะถั่วงอก
Facebook โรงเรียนบ้านดอนกลาง
Facebookโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ภาพกิจกรรม
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน กิจกรรมเลี้ยงปลา
                   21-22  มกราคม  2556  โรงเรียนบ้านดอนกลาง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยโรงเรียนบ้านดอนกลาง  ได้นำเสนอการเลี้ยงปลาพระราชทาน (ปลานิล) ในกระชัง  ผลการนำเสนอ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ซึ่งนำเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านดอนกลาง  โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
                       ขอขอบคุณคณะครู  นางนุ่มนวล  เพลินจิตต์  นางชลิตา  กองแก้ว นางทิติญา  ชาญวารินทร์  นางวิลาวัลย์  ทองก้อน  นางกุลญา  ตรงศิริ  และนักเรียน  เด็กหญิงญาธิมา  วงค์ปู่บัว  เด็กหญิงศุภรดา  มาเม่น  เด็กชายสารวิน  วงค์เณร  เด็กชายไพโรจน์  พันธุ์สุข  และเด็กชายธนาวุฒิ  เจียมตน  ที่ร่วมแรงร่วมใจนำเสนอกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ  และขอขอบคุณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี  สำนักงานส่งเสริมเกษตรลหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขากุยบุรี ที่ร่วมสนับสนุน
เตรียมงาน ด้วยความตั้งใจ
ใกล้สำเร็จจากประจวบสู่ร้อยเอ็ด
ความสำเร็จของงาน
การเข้าชมของผู้สนใจ
ความสวยงามและกลมกลืนของกิจกรรม
ทุ่มเทความสามารถในทุกด้าน
เก็บไว้ในความทรงจำพร้อมเพื่อนร่วมกิจกรรม
ทำต่อไปเพื่อนักเรียนที่รักของเรา
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2556,14:57   อ่าน 657 ครั้ง