โรงเรียนบ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านเขาราง  ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3267-7021
ผู้บริหาร

ชาญชัย เสียงกล่อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการนำเสนอ Web site ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/12/2011
ปรับปรุง 13/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 748595
Page Views 914766
พัฒนาองค์ความรู้ครู
e-training
sp2.uni.net.th
trueplookpanya
ทักษะกระบวนการคิดตามสาระการเรียนรู้
ครูสอนภาษาอังกฤษ
สื่อภาษาอังกฤษ2
สื่อมัลติมีเดีย
สื่อ e-learning กระทรวงศึกษาธิการ(ป4-ม3)
สื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่3
วิดีโอเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพลงภาษาอังกฤษ
เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
นำเสนอe-classroom
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Facebook โรงเรียนบ้านดอนกลาง
Facebookโรงเรียนบ้านดอนกลาง
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Project ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านดอนกลา
Work of Project
Time of Project
วิเคราะห์ผลสอบo-netการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลังข้อสอบO-NETP62552(51)
คลังข้อสอบO-NETP62553(52)
คลังข้อสอบO-NETP62554(53)
คลังข้อสอบO-NETP62555(54)
คลังข้อสอบO-NET M3 2552(51)
คลังข้อสอบO-NET M3 2553(52)
คลังข้อสอบO-NET M3 2554(53)
คลังข้อสอบO-NET M3 2555(54)
คลังข้อสอบ pre-o-net
คลังข้อสอบ.psaspk-ket1.com/onet/onet.htm(พว)
สื่อcmuonline.cmu.ac.th/free%20online/p.php
คลังข้อสอบทรูปลูกปัญญา
คลังข้อสอบออนไลน์thaimathgame.com/test2
คลังข้อสอบtesto-net.oporjang.com/
คลังข้อสอบhttp://www.chon2.go.th
คลังข้อสอบhttp://www.tme.in.th/InExam.php
คลังข้อสอบ bet.obec.go.th/phpmyadmin4/home1.php
คลังข้อสอบขอนแก่นhttps://sites.google.com/site/watkk3/khlang
โครงการ ICTเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรีย
พัฒนาครูด้วยการใช้เทคโนโลยี
เว็บไซต์พัฒนาครูด้วยเทคโนโลยี
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีศึกษาธิการ
ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบบออนไลน์ข้อสอบPisa
ระบบข้อสอบออนไลน์PISA
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปรีดิ์พัทธ์ ปรีเปรม
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2557,08:48   อ่าน 976 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปรีดิ์พัทธ์ ปรีเปรม
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2557,08:47   อ่าน 992 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ การนำเสนอองค์ความรู้กิจกรรม การเลี้ยงปลา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนาวุฒิ เจียมตน เด็กชายไพโรจน์ พันธุ์สุข เด็กชายสารวิน วงค์เณร เด็กหญิงญาธิมา วงค์ปู่บ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2556,20:44   อ่าน 485 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กิจกรรมการเลี้ยงปลา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาธิมา วงค์ปู่บัว เด็กชายสารวิน วงค์เณร เด็กชายไพโรจน์ พันธุ์สุข
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2556,18:59   อ่าน 538 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การเพาะเห็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิติมา วงค์เณร เด็กหญิงศุภรดา มาเม่น เด็กชายธนาวุฒิ เจียมตน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2556,18:49   อ่าน 482 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อนักเรียน : กลุ่มยุวเกษตรกรสายใยรักครอบครัวโรงเรียนบ้านดอนกลาง
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2555,23:13   อ่าน 715 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองประกวดจัดทำอาหารคาวหวานประเภทเส้นระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมนทิญา สมมิตรและคณะ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2555,23:40   อ่าน 1434 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาพสวนถาดชื้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤษดา จำศิลป์และคณะ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2555,23:34   อ่าน 2086 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาหารคาวหวานประเภทเส้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทักษิณ ทองชัยเดช และเพื่อน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2554,22:36   อ่าน 1842 ครั้ง